09014540086

جستجو کردن

محصولات شرکت تولیدی فرات

سلفون (فیلم پرو پیلن)

رول سلفون بغل باز
سلفون رومیزی شفاف
زیپ کیپ (ساک دستی شفاف)
سلفون بسته بندی گل
ساک دستی تبلیغاتی ۶۰ گرم
کیسه استریل قارچ
سفره شفاف
دسته بندی
سلفون تازه نگهدارنده میوه و سبزی
سلفون رومانو
دسته بندی
سلفون نانو
دسته بندی
سلفون لب چسب دار
سلفون بسته بندی کرفس
دسته بندی
سلفون پانچ دار (جورابی)
دسته بندی
کیسه امحاء زباله های عفونی
کالیته رنگ
دسته بندی
جدول سایز بندی
دسته بندی
مدل و جدول سایز بندی
دسته بندی
سفره رومیزی شفاف
دسته بندی
نانو زیپ
دسته بندی
ساک دستی طلق دار
دسته بندی
کیسه امحاء پسماند بیمارستانی (کیسه زباله بیمارستانی)
ساک دستی کف کاست
دسته بندی
ساک دستی کف ساده با بند رکابی
دسته بندی
ساک دستی دسته پانچی
دسته بندی